Skontaktuj się z nami!

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Jacob.es Jakub Starzyński z siedzibą w Katowicach. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach; w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przy użyciu środków nieelektronicznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu oferowania naszych produktów i usług, w tym drogą elektroniczną na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);w celu zawarcia umowy, realizacji usług w związku z Twoim zainteresowaniem naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO);w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, realizacji usług, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Szczegółowe informacje dotyczące zakresu oraz sposobu przetwarzania danych znajdziesz na stronie www.jacobes.com.pl/polityka-prywatnosci